اینجیر دیزاین

روزهای آخر اسفند

موقعیت : تهران
سبک طراحی :  مدرن
تاریخ انجام پروژه : 1400

نام پروژه‌ی «روزهای آخر اسفند» را از یکی از شعرهای استاد شفیعی کدکنی الهام گرفتیم. «روزهای آخر اسفند» پروژه‌ای است که اواخر اسفند ماه، همزمان با اتمام زمستان و نزدیک شدن به روزهای بهاری، انجام دادیم. کارفرمای پروژه به ما مراجعه کرد و خواست که تا قبل از پایان سال کار طراحی نما پروژه به اتمام برسد. ما در این پروژه با حرکت دادن آرامِ خطوط نما و عدم استفاده از گوشه‌های تیز بر آن بودیم تا با استفاده از این خطوط منحنی، نمایی طراحی کنیم که با حفظ سادگی و مدرن بودن، منحصر‌به‌فرد نیز به‌نظر برسد. از جلسه‌های شبانه و طراحی نمای این پروژه تا اجرای آن برای ما خاطره و تجربه شد. برای هر خط و هر خمی که در این پروژه ترسیم کردیم ساعت‌ها فکر کردیم و بارها تغییر دادیم که به بهترین خود برسیم. چون برای ما مهم بود که در شرایطی که با محدودیت زمانی مواجه بودیم هم بهترین کیفیت خود را ارائه دهیم. حال، جزء به جزء «روزهای آخر اسفند» کلمه‌های شعری بود که با هم خواندیم:

در روزهای آخرِ اسفند
کوچ بنفشه‌های مهاجر
زیباست.
در نیمروز روشن اسفند
وقتی بنفشه‌ها را …